Certificate Traineeship

Programın Faydaları

IAESTE öğrencisi olmak her şeyden önce dünya çapında sosyal, kültürel ve teknik bir bütünün bir parçası olmaktır.

Öncelikli amaç olarak teknik alanlarda staj değişimini hedefleyen IAESTE’nin en büyük getirisi, farklı ülkelerin öğrencileri, yani geleceğin mühendisleri, mimarları, teknik adamları ve yöneticileri arasında sosyal ve kültürel paylaşım ve yakınlaşma sağlamasıdır. Farklı ülke ve kültürleri tanımaya fırsat yaratarak kişisel gelişime katkıda bulunmak, IAESTE’nin bütün aktivite ve organizasyonlarında gözettiği amaçlardan biridir.

Yurtiçi aktivitelerinde üzerine düşen görevleri yerine getirip elemelerde yurtdışında staja gitmeye hak kazanan bir öğrencinin önünde farklı alanlarda birçok kapı açılır. Teknik alanda öğrenim gördüğü konuda farklı bir ülkedeki sistemi tanıma ve bir süreliğine bu sistemin içinde yer alma şansını kazanan öğrenci, ülkesine döndüğünde farklı bir vizyona, daha fazla bilgiye ve daha fazla özgüvene sahip olacaktır. Farklı bir ülkede edinilen bilgi ve beceri, kariyer planlamasında mutlaka bir adım öne çıkmayı sağlayacaktır.

IAESTE’nin kurumsal yapısında yer alıp çeşitli görevlerde bulunmuş bir öğrenci demokratik bir sivil toplum kuruluşunun içinde bulunarak işbirliği içinde çalışmayı, dayanışmayı ve gönüllülük anlayışını benimseyecektir. Bu sebeple IAESTE üye üniversitelerinde kurulan öğrenci komitelerinin bir parçası olmak, önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bireysel faydalarının yanı sıra, IAESTE’nin ülkemizin tanıtımı açısından önemi de unutulmamalıdır. Ülkemize staj amacıyla gelen üniversite öğrencileri, gelecekte kendi ülkelerinde iyi yerlere gelmeye aday kimselerdir. Buradan ayrılırken akıllarında kalan izlenim, ülkemizin uluslararası anlamda temsili için son derece önemli bir katkı sunmaktadır.