Neden IAESTE?

  • Öncelikle, IAESTE değişim programı aracılığıyla bir stajyeri kabul ederek ülkemizden bir öğrencinin de yurt dışında staj yapmasına imkân tanıyan karşılıklı bir programın parçası olursunuz. Böylelikle gelecekte daha fazla uluslararası tecrübeye sahip mühendisler, mimarlar ve teknik çalışanlar yetişecektir.
  • IAESTE stajyerleri, uluslararası niteliklere sahip kalifiye insan gücüdür. Çalışma ekibinin içerisinde farklı kültürden gelen bir stajyerin bulunması, hem firma çalışanları hem de yöneticileri açısından da farklı bir deneyim sunar ve takım yönetimi becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
  • IAESTE aracılığıyla, bir kurum, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve yetenekli stajyerlere ulaşabilir. Kurumlar, kontenjan sağlarken, stajyerin sahip olması gereken nitelikleri, tecrübeleri ve bilmesi gereken yabancı dilleri ayrıntılı olarak belirtebilirler. IAESTE, kurumun bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek stajyeri bulabilir.
  • IAESTE stajyerleri, motivasyonu yüksek ve gerçek anlamda çalıştıkları kuruma katkıda bulunmayı hedefleyen öğrenciler olarak stajları boyunca anlamlı işler yapmak istemektedirler. Kariyer planlaması çerçevesinde, tecrübelerine yurtdışı stajı da dâhil etmek isteyen bu öğrenciler sayesinde kurumlar da farklı kültürlere ait çalışma disiplinlerini öğrenerek küreselleşen dünyada almak istedikleri yeri tayin edebilirler.
  • Kurumlar, staj süresini ihtiyaçları doğrultusunda belirleyebilirler.
  • IAESTE, kurumlara gelecekteki çalışanlarını seçebilecekleri uluslararası bir “ağ” ve işe almadan önce yabancı stajyerleri deneme şansı sunar.
  • Uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumlara, daha sonra dış temsilciliklerinde görev verebileceği potansiyel çalışanlara ulaşma şansı sunar.
  • Kurumların çalışanlarına yabancı stajyerlerle birlikte çalışma fırsatı sunarak, çalışanların yabancı dil bilgilerini iş ortamında da kullanacakları bir ortam sağlamış olurlar.
  • IAESTE, kurumların uluslararası tanıtımında da önemli bir rol oynar, çünkü IAESTE A.s.b.l.’nin her yıl yayınladığını Yıllık Gündem’de o yıl içerisinde yabancı stajyer istihdam eden firmalar listelenmektedir. 2017’nin Annual Review dergisine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.iaeste.org/about-iaeste/annual-review/.