Representatives of Member Universities

Adnan Menderes Üniversitesi (Sadece Limited Kontenjan)

Prof. Dr. Osman EREKUL
Ziraat Fakültesi (Limited)
oerekul@adu.edu.tr

 


 

Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY- ERTUĞRUL
Ziraat Fakültesi
gozgunaltay@ahievran.edu.tr

 


 

Akdeniz Üniversitesi

Öğrt. Merve AYVALLI
Uluslararası İlişkiler Ofisi
merveayvalli@akdeniz.edu.tr

Serhan KARALOĞLU
Uluslararası İlişkiler Ofisi
serhankaral@akdeniz.edu.tr

Ayşe BALKAYA
Uluslararası İlişkiler Ofisi
aysetugcan@akdeniz.edu.tr

 


 

Altınbaş Üniversitesi

Burcu ATALAY EMRE
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
burcu.atalayemre@altinbas.edu.tr

 


 

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp DUMAN
Mühendislik Fakültesi
Eyup.Duman@eng.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK
Veterinerlik Fakültesi (Limited)
halcel2000@yahoo.com

 


 

Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sait GÜL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
sait.gul@eng.bau.edu.tr

 


 

Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent CENGİZ
Spor Bilimleri Fakültesi
bcengiz@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Evrim GÜLER
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
evrimguler@bartin.edu.tr

 


 

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nail AKAR
Mühendislik Fakültesi
akar@ee.bilkent.edu.tr

 


 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Uzm. Mahmut YILDIZ
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
myildiz@mehmetakif.edu.tr

 


 

Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Evren SAMUR
Mühendislik Fakültesi
evren.samur@boun.edu.tr

 


 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Anıl ÇAY
Ziraat Fakültesi
anilcay@comu.edu.tr

 


 

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Fatih AKAY
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
mfakay@cu.edu.tr

Doç. Dr. Emin Bülent ERENOGLU
Ziraat Fakültesi (Limited)
berenoglu@cukurova.edu.tr

 


 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI
Mühendislik Fakültesi
ahmet.deliormanli@deu.edu.tr

 


 

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem TUNCAY
Ziraat Fakültesi
ozlem.tuncay@ege.edu.tr

 


 

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÇAM
Mühendislik Fakültesi
mcam@erciyes.edu.tr

 


 

Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BEZİRGANOĞLU
Fen Fakültesi
ismail.bezirganoglu@erzurum.edu.tr

 


 

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz ÇOLAK
Mühendislik Fakültesi
oguzcolak@eskisehir.edu.tr

Öğr. Gör. İlknur ÖZKAN
Uluslararası İlişkiler Birimi
ilknurnagy@eskisehir.edu.tr

 


 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Bedia TEKİN
Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü
btekin@fsm.edu.tr

Seda SAKARYA
Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü
ssakarya@fsm.edu.tr

 


 

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet TAŞAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
itasar@firat.edu.tr

 


 

Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehtap DURSUN USTA
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
mdursun@gsu.edu.tr

 


 

Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin BİLGİLİ
Mühendislik Fakültesi
bilgili@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sungur TEZCAN
Mühendislik Fakültesi
stezcan@gazi.edu.tr

 


 

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur Cem HASAR
Mühendislik Fakültesi
uchasar@gantep.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Abdulcabbar YAVUZ
Mühendislik Fakültesi
abdulcabbaryavuz@gmail.com

 


 

Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Barış BİNAY
Mühendislik Fakültesi
binay@gtu.edu.tr

 


 

Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa KAHRAMAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
kahraman@gumushane.edu.tr

 


 

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Eda ÇELİK AKDUR
Mühendislik Fakültesi
edacelik@hacettepe.edu.tr

 


 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Ali COŞKAN
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
alicoskan@isparta.edu.tr

 


 

İstanbul Gedik Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş DİLİBAL
Mühendislik Fakültesi
savas.dilibal@gedik.edu.tr

 


 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Nalan ERDÖL AYDIN
Kimya-Metalurji Fakültesi
erdol@itu.edu.tr

 


 

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat PEKMEZ
Fen Fakültesi
mpekmez@istanbul.edu.tr

 


 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Nesibe KÖSE
Orman Fakültesi
nesibe@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Ali DURMUŞ
Mühendislik Fakültesi
durmus@istanbul.edu.tr

 


 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Zehra DÜZGİT
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
zehra.duzgit@bilgi.edu.tr

Serhat GÜLER
Küresel Yetenek Yönetimi Merkezi
serhat.guler@bilgi.edu.tr

 


 

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet CAN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ahmet.can@rumeli.edu.tr

 


 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Erdal UZUNLAR
Mühendislik Fakültesi
erdaluzunlar@iyte.edu.tr

 


 

Karabük Üniversitesi

Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN
Mühendislik Fakültesi
selcukozcan@karabuk.edu.tr

 


 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan KÖSE
Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü
ekose@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Mühendislik Fakültesi
ecolak@ktu.edu.tr

 


 

KTO Karatay Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şule ERYÜRÜK
Mühendislik Fakültesi
sule.eryuruk@karatay.edu.tr

Hatice Gamze EKİN
Erasmus Koordinatörlüğü
hatice.gamze.ekin@karatay.edu.tr

 


 

Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Hakan ATAPEK
Mühendislik Fakültesi
hatapek@kocaeli.edu.tr

 


 

Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Öznur ÖZKASAP
Mühendislik Fakültesi
oozkasap@ku.edu.tr

Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR
Mühendislik Fakültesi
ebasar@ku.edu.tr

 


 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EREN
Mühendislik Fakültesi
ismail.eren@cbu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ
Mühendislik Fakültesi
tuncay.yilmaz@cbu.edu.tr

 


 

MEF Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper YIKICI
Mühendislik Fakültesi
yikicia@mef.edu.tr

 


 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÜZEK
Mühendislik Fakültesi
tugbasuzek@mu.edu.tr

 


 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ülkü ÖNDER
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
uonder@metu.edu.tr

Esra AKGÜL
Uluslararası İşbirliği Ofisi
esrak@metu.edu.tr

                                                                                                                                                                      

Özyeğin Üniversitesi

Begüm TEKİN
Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Ofisi
begum.tekin@ozyegin.edu.tr

 


 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Erkan Caner ÖZKAT
Mühendislik Fakültesi
erkancaner.ozkat@erdogan.edu.tr

Öğr. Gör. Ozan SELÇUK
Dış İlişkiler Birimi
ozan.selcuk@erdogan.edu.tr

 


 

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Recai KUŞ
Teknoloji Fakültesi
recaikus@gmail.com

Doç. Dr. A. Engin ÖZÇELİK
Teknoloji Fakültesi
eozcelik@selcuk.edu.tr

 


 

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk SONGUR
Hukuk Fakültesi
haluksongur@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Savaş ÖZÜN
Mühendislik Fakültesi
savasozun@sdu.edu.tr

 


 

TED Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şehram DİZECİ
Mühendislik Fakültesi
sehram.dizeci@tedu.edu.tr

Pelin KALKANOĞLU
pelin.kalkanoglu@tedu.edu.tr

 


 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
kubilay.ozyer@gop.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fehim KURULOĞLU
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
fehim.kuruloglu@gop.edu.tr

 


 

Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Cem S. ÇETİNARSLAN
Mühendislik Fakültesi
cemc@trakya.edu.tr

 


 

Uludağ Üniversitesi (Sadece Limited Kontenjan)

Dr. E. Sinem ÖZDEMİR SALCI
Veteriner Fakültesi (Limited)
ssalci@uludag.edu.tr

 


 

Yeditepe Üniversitesi

Okutman Güniz GALAY
Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve İdari Koordinatörü
gunizgalay.yeditepe@gmail.com

 


 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Elif KARSLIGİL
Elektrik – Elektronik Fakültesi
elif@ce.yildiz.edu.tr

 


 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet UZUNTARLA
Mühendislik Fakültesi
muzuntarla@beun.edu.tr